Posts tagged with "vadhändeitulisaari"28. March 2017
Har börjat översätta "Vad hände i Tulisaari?" till engelska. Det går långsamt men är snart färdig med första versionen:)