Från svenska till engelska

Har börjat översätta "Vad hände i Tulisaari?" till engelska. Det går långsamt men är snart färdig med första versionen:)

 


Write a comment

Comments: 0