Posts tagged with "undersökning"16. January 2016
För att få mer information om hur du som författare och egenutgivare gör för att framställa, skapa och marknadsföra din egenutgivna bok, genomför BoD en undersökning i egenutgivning år 2016. Undersökningen genomförs i sju europeiska länder och resultaten publiceras i mars. TILL UNDERSÖKNINGEN Det tar inte mer än 10 minuter att fylla i enkäten. Dina personliga uppgifter anonymiseras och behandlas konfidentiellt. I slutet av enkäten har du möjlighet att delta i utlottningen av...