Själamakerskan av Michela Murgia

"Själamakerskan" av Michela Murgia är en stämningsfull roman om livet och döden i en liten Sardisk by i mitten av 1900-talet.


"Själabarn kallas de barn som blivit till två gånger, av en kvinnas fattigdom och en annan kvinnas ofruktsamhet". Så börjar berättelsen. Maria Listru är ett sådant barn som adopteras av Bonaria Urrais. Under årens lopp växer bandet och tillgivenheten mellan Maria och Bonaria allt starkare. Men när Maria blir äldre börjar hon ana att Bonaria har ett hemligt nattligt liv som hon inte vet något om. Hon kan bara ana det som alla vuxna i den lilla byn redan vet, att Bonaria är en själamakare, eller accabadora, det vill säga en kvinna som hjälper gamla och svårt sjuka att lämna livet. När Maria får reda på sanningen sätts hennes kärlek till Bonaria på prov. 


"Själamakerskan" är en fin och rörande historia som tar upp den svåra, och aktuella, frågan om vem som har rätt att bestämma av andras liv och död.

Write a comment

Comments: 0