Railway man av Eric Lomax

Eric Lomax var en av många tusen krigsfångar som jobbade på bygget av Burma-Siam linjen, även kallad dödens järnväg, under andra världskriget. Han fick utstå både tortyr och de fruktansvärda levnadsförhållandena som rådde i japanska fångläger i Asien.


I flera årtionden efter freden lider Lomax av de psykiska konsekvenserna av tortyr, ända tills han  står öga mot öga med en av sina plågoandar 50 år senare.


I Railway man berättar Eric Lomax om sina upplevelser.


En hemsk berättelse. Men en bra bok. Och viktig.

Write a comment

Comments: 0