Ensamhet en ny trend inom barn och ungdomslitteratur

Enligt en studie som Svenska barnboksinstitutet har genomfört så är ensamhet och utanförskap en tydlig trend inom barn och ungdomslitteraturen. Det finns en allt större del av inhemsk litteratur på bekostnad av översättningarna. Och färre böcker tar upp andra kulturer. Detta är sorgligt tycker jag. Vi lever i ett alltmer multikulturellt samhälle och detta borde reflekteras i litteraturen.

 

Enligt denna undersökningen ligger mina böcker helt fel i tiden. Ett genomgående tema i allt jag skriver är just mötet mellan olika kulturer och språk. Hur människor finner varandra och skapar en gemenskap trots olika bakgrund. Det är något som jag fascineras av. Jag har alltid varit nyfiken på världen vi lever i och alla dess olika människor, språk, kulturer och länder.

 

Bokmarknad i mångkulturella Barcelona
Bokmarknad i mångkulturella Barcelona

Write a comment

Comments: 0